Ekologisk produktion

Sverige satsar mycket hårt på att den ekologiska produktionen skall öka. Jordbruksverket och EU erbjuder idag bönder i Sverige att få bra med stöd för att producera sina varor ekologiskt. Stödet inom jordbruket utgår idag både till växtodling och djurhållning. Stödet är större om den ekologiska bonden tillhör ett certifieringsorgan som till exempel SMAK eller KRAV. Den ekologiska produktionen är starkt kontrollerad och det betyder att om du köper en vara med en KRAV-stämpel kan du lite på att produkten är framtagen på ett för naturen och djuren bra och hållbart sätt.

Djurhållning

Det finns ett omfattande regelverk för hur djur skall hållas. Vi kommer inte att gå in på alla delar här. Den bonde som vill hålla sina djur ekologiska får läsa på ordentligt för att inte riskera att bryta mot reglerna. I huvudsak handlar det om att djuren skall få leva så naturligt som möjligt. Det betyder att de inte skall bindas upp utan skall få röra sig fritt. De skall äta det som är naturligt för dem och det innebär att en ko skall äta gräs och inte en massa proteinkraftfoder. Korna skall få röra sig ute på beten under sommaren. Om du vill veta mer om hur en bonde skall sköta sina ekologiska djur kan du gå till Jordbruksverkets information om ekologisk djurhållning. Som du kan se är det omfattande regler och det gör ofta att det blir dyrare för bonden att producera ekologiskt. Detta gör i sin tur att de ekologiska produkterna är dyrare. Vi konsumenter bör känna till det för att kunna ta ansvar för djur och natur och gärna betala lite extra för ekologiska varor.

Växtodling

Den ekologiska växtodlingen är mycket mer krävande för bonden än konventionell odling. Istället för att rensa ogräs för hand eller med specialmaskiner sprutar den konventionella bonden med gifter för att få ogräset att dö.Grönsaker och potatis är produkter som ofta är besprutade med olika gifter för att hålla sig. Vi som lärt oss att frukt och grönt är nyttigt bör verkligen tänka på att välja ekologiska produkter. När vi ger barnen ett äpple eller en morot att gnaga på vill vi veta att det verkligen är nyttigt för dem.Betala lite mer för varan och välj ekologiskt! Det tjänar både du och naturen på.