Ekologiskt för både hälsa och miljö

Ekologisk mat är mat som är framodlad eller uppfödd enligt speciellt utformade regler. Det handlar om att något skall vara framtaget på naturlig väg och därför får till exempel inte produkter som konstgödsel, genmodifierade organismer eller bekämpningsmedel användas. Även smakförstärkare så som glutamat är otillåtna att tillsätta livsmedel som marknadsförs som ekologiska. Glutaminsyra är en aminosyra som ofta tillsätts i halvfabrikat eftersom de ofta saknar smak.

Regler

Det finns olika regler för hur ekologiska odlingar skall gå till. De ovanstående punkterna har vi redan gått igenom, sen finns det ett antal punkter som sammanfattar hur regler för ekologisk mat. Det är följande punkter:

  • Regler för hur produktionen av ekologiska produkter ska gå till.
  • Regler för hur ekologiska produkter ska märkas.
  • Regler för hur produkterna skall kontrolleras.
  • Importregler om de ekologiska produkterna kommer från ett land utom EU.

Ekologisk mat och hälsa

Det finns idag ingen entydig forskning som visar att ekologisk mat skulle vara någon otrolig hälsokur för oss människor jämfört med konventionellt odlade produkter – alltså sådant som kan ha producerats med hjälp av konstgödsel, genmanipulation och bekämpningsmedel. Detta gäller exempelvis nivåer av naturliga gifter i växter så som solanin i potatis, samt nivåer av vitaminer och mineraler i de olika växterna.  Men det går att konstatera att det i ekologisk odlad mat finns några halter av kemiska bekämpningsmedel – vilket ofta finns i konventionellt framställda produkter.

Märkning för ekologiska produkter

Det finns en rad olika typer av märkningar för produkter du kan hitta i butikerna. Här ska du få några av dem presenterade.

  • KRAV – Innefattar regler kring hur produktion och odling. Till exempel hur växter får odlas, djur skall skötas och födas och hur livsmedelsförädling får ske.
  • Luomu-märket – I princip samma sak som KRAV men kontrollerad av finska myndigheter.
  • Änglamark – Är egentligen ett varumärke, men har som inriktning att uppfylla en rad olika kriterier. Änglamark-produkter skall uppfylla kriterierna för KRAV, Bra miljöval och Svanen (Svanmärkt).
  • Marine Stewardship Council – En märkning som påvisar att fisk och skaldjur fiskats på ett korrekt och humant sätt.