Miljömärkning

En giftfri kost borde vara en självklarhet. Men det är ett mål som fortfarande är svårt att leva upp till. Vi har dock olika typer av ekologiska produkter som till största delen är giftfria.Det finns ett stort utbud av olika typer av miljömärkningar. Som konsument så kan det ibland vara svårt att veta vad alla olika ekologiska märkningar egentligen står för. Nedan får du kortare förklaringar över vad de olika märkningarna står för. Miljömärkningar och deras betydelse:

  • Bra miljöval: En märkning avsedd för produkter med stor miljöpåverkan, som transporter, elbolag, hushållskemikalier och textilier. Märkningen markerar att just den produkten är ett bra alternativ miljömässigt.
  • Krav: Visar att grödorna har odlats utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Och att djuren har haft det bra. De har även regler för socialhänsyn och klimatregler.
  • Demeter: Är en märkning för ekologisk och biodynamisk odling. Uppfyller samma kriterier som kravmärkningen, men här krävs det även att biodynamiska  preparat används vid kompostering och på fälten. Producenten ska producera sin egen gödsel, kompost och djurfoder.
  • Svanen: Ett nordiskt miljömärke som är avsett till maskiner, kemiska produkter, hygienartiklar med mera. Som visar att produkten följer kriterierna för ett gott klimat och en god miljö.
  • FSC-Forest Stewardship Council: Märkning för trä och papperprodukter. FSC visar att produkterna kommer från återvunnet material eller ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt och hållbart skogsbruk.
  • EU-ekologiskt: En märkning som utgår från EU:s förordningar för ekologiskt jordbruk. Den visar bland annat att produktens ingredienser är ekologiska till 95 procent.
  • MSC-Marine Stewardship Council: En märkning för världhavens fiskar. Visar att fisket skett på ett fiskbestånd som klarar av fiske och att det utförts med godkända metoder.
  • Svenskt sigill: Används för märkning av mat och blommor. Står bland annat för att djuren har det bra och att man har använt ett minimum av bekämpningsmedel.