Etiska produkter

Idag finns det allt större efterfrågan på produkter som är ekologiska och etiskt producerade. Trenden har blivit allt populärare i takt med att allt fler har fått upp ögonen för hur djur behandlas i produktionen av vissa produkter.

Inte testat på djur

Särskilt inom skönhetsindustrin har djurtester länge varit vanligt. Allt fler människor började dock reagera mot att djur utsattes för lidande i framställningen av produkter som man menade inte var livsnödvändiga, till skillnad från mediciner. Etiskt framtagna skönhetsprodukter är alltså sådana som inte har testats på djur. Dessa har blivit alltmer populära bland konsumenterna. Swiss Clinic är ett av de företagen som insett vikten av etiskt framtagna skönhetsprodukter. Ingen av deras produkter har testats på djur och de framställs också av naturliga ingredienser

Rättvisa arbetsförhållanden

Fairtrade är en av de organisationer som arbetar för att förbättra villkoren för jordbrukare i U-länder. Genom en garanterad minimilön arbetar de för att ständigt göra livsförhållandena bättre i länder i framförallt Afrika, Sydamerika och delar av Mellanöstern. Jordbrukarna där producerar allt från kaffe, rosor och tobak till bananer, ris och andra råvaror vi använder dagligen. Låga löner och långa arbetsdagar är vardagsmat.När det kommer till mat är Fairtrade störst. De arbetar med över 50 medlemsorganisationer runt om i Sverige och drivs av Landsorganisationen och Svenska kyrkan. Deras ambition är att alla ska leva ett drägligt liv. Det gör dem genom att se till att man har mat på bordet, kan garantera sina barn en skolgång och tjäna tillräckligt med pengar för att täcka sina basutgifter. Samtidigt är det en lång väg innan vi är där.Ett steg åt rätt riktning är att vi som konsumerar i väst ändrar våra köpvanor. Att vi istället köper produkter som är ekologiskt odlade och Fairtrade-märkta, som ger bönder rätt villkor och rätt lön gör att allt fler kommer börja ansluta sig till liknande organisationer.