Viktigt vad vi äter

Vi blir mer och mer medvetna om vad vi stoppar i oss, butikerna kommer med mer och mer ekologiskt och det blir allt vanligare att vi handlar just ekologiskt. Lite “back to the roots” kan man tycka då grunden för all föda som odlas har ju varit ekologiskt. För hundra år sedan fanns det inga bekämpningsmedel utan man odlade för att överleva, inte sagt att vi ska vrida tillbaka klockan hundra år och leva som vi gjorde då utan mer att vi kanske tänker efter hur vi äter och vad vi äter.matkasseDet är inte bara kunderna som tänker efter utan även handlare och producenter. Det blir allt vanligare att handla ekologiskt och även de som levererar matkassar börja tänka mer ekologiskt och ger möjlighet till att välja annat än traditionella matkassar. Det är positivt att det finns varianter att välja på så att det passar alla.För att kunna få sina produkter kravmärkta så krävs det en hel del från producenten, det ska vara ekologiskt och grödor ska odlas helt utan bekämpningsmedel. Djuren på gården ska ha ett bra liv och det finns höga krav på omsorgen för djuren. Här skiljer sig Sverige i hög grad från andra länder både inom EU och utanför.Det finns inget som bevisar att ekologisk mat är nyttigare och var och en av oss bestämmer vad vi vill äta för typ av mat. Vi lär oss mer och mer om ekologiskt mat och producenterna likaså. Sverige är i mångt och mycket ett föregångsland när det kommer till ekologi, vi har en del kvar att lära oss. Men vi är på mycket god väg.