Rent vatten

Många människor insjuknar på grund av dåligt dricksvatten, till och med i Sverige. Detta låter illavarslande med tanke på att rent vatten borde vara en självklarhet för alla människor.Människor drabbas mest av diarré och lunginflammationer som en följd av att de druckit förorenat vatten. Kroppen som skall bestå av 2/3 delar vatten torkar ut och förlorar salter som du behöver. Detta kan leda till en livshotande situation.Vatten

Få bukt med dina bakterier

Bakterier kan vara svåra att få bukt med och ofta krävs avancerade analysmetoder för att finna vad vattnet är förorenat med. Då kan det tyckas enklare att kontrollera vattnet innan det kommer ut i kranen. En bra metod är att installera ett avsyrningsfilter. Det är viktigt att de som hjälper dig har koll på vad de gör – och vet vad de ska leta efter! Förebyggande åtgärder är alltid att rekommendera. Bättre att förekomma än att förekommas. Att bli sjuk av dåligt vatten kan tyckas onödigt med de moderna kontrollsystem som finns.

Mat för din hälsa

Mat är också viktigt för din hälsa. Då bör man tänka på att många av de ingredienser för din kosthållning tillsätts med, eller sköljs i vatten. Där kommer ytterligare en aspekt av rent vatten i dager. Var säker på att allt vatten du använder för invärtes bruk är rent. Föroreningarna som kan förekomma beror som regel på avloppsvatten eller industriella föroreningar och även besprutningsmedel inom jordbruket.Därför är det viktigt att man har observationsbrunnar som kontrollerar grundvattnet. Med denna information kan grundvattennivån kontrolleras. Redan 1888 påvisade en tysk bakteriolog att grundvattnet är bakteriefritt. Då talar de om termer som “mättade zoner”. Detta verkar kanske krångligt men om du har vatten ur egen brunn måste du kanske sätta dig in i detta område.